Site logo
Site logo
myExtraContent1
myExtraContent5

Site logo

4D Server integriše moćnu relacionu bazu podataka, SQL server i aplikativni server, sve u jednom proizvodu. Arhitektura 4D Servera je nezavisna od izabrane platforme tako da se 4D Server može pokrenuti bilo na Macu ili Windowsu.

boxshot_4dserver

4D Server garantuje optimizovano upravljanje klijentskih pristupa upotrebom moćnih klijent/server procesa. Administrativni zadaci, kao što su bekap ili optimizacija memorije se izvršavaju automatski na serveru. Čak je i instalacija nadogradnji klijentskih aplikacija potpuno automatizovana što čini 4D Server pravim “ zero administration” serverom. 4D serveri mogu da komuniciraju sa eksternim bazama podataka (Oracle, Microsoft, itd.) tako lako kao i sa Web servisima (SOAP) na bilo kojoj platformi (Microsoft .NET, J2EE, Apple) ili aplikaciji (SAP, MS Office).

Šta je uključeno

  • Licenca za 2 konkurentna korisnika, bilo sa Macintosha ili Windowsa
  • SQL motor baze podataka
  • Integrisana Klijent/Server arhitektura
  • SQL Server
  • Web services (SOAP) klijent
  • Ugrađeni Maintenance i Security Center  • Opcije koje su vam na raspolaganju


Za šta i za koga

4D Server je dizajniran tako da omogući programerima da distribuiraju profesionalne klijent/server aplikacije i tzv. “rich Internet” aplikacije. Sadrži ugrađen tzv. “preemptive multithread” SQL server kako bi iskoristio prednosti računara napravljanih na osnovu višejezgarnih procesora i omogućava da eksterne aplikacije upućuju upite ka 4D bazama podataka. Dobijate:

  • Integrisano upravljanje u Client/Server okruženju
  • Skalabilnost do stotina korisnika istovremeno
  • Pravi”zero-administration” server

myExtraContent7
myExtraContent8