Site logo
Site logo
myExtraContent1
myExtraContent5

Site logo
4D OEM Desktop licenca je namenjena programerima koji distribuiraju pakovane aplikacije velikom broju korisnika i koji žele da dobiju bolje uslove uz šemu distribucije skrojenu prema njihovim potrebama.
boxshot_4doemdesktop


Šta je uključeno

  • Izvršava kompajlirane aplikacije
  • SQL motor baze podataka
  • Upotreba komponenti
  • Web services (SOAP) klijent  • Opcije na raspolaganju

  • SQL Server (omogućava slanje SQL zahteva vašim podacima iz bilo koje ODBC kompatibilne aplikacije preko našeg ODBC Drivera ili nativno iz druge 4D aplikacije)
  • SQL Pass-through (komunikacija sa eksternim izvorima podataka)

Za šta i za koga

4D OEM Desktop je za developere koji žele da iskoriste prednosti velikog borja posebnih opcija za implementaciju. OEM kupci imaju pravo na količinski popust.

myExtraContent7
myExtraContent8