Site logo
Site logo
myExtraContent1
myExtraContent5

Site logo

4D Web Application Server integriše potpuno kompletni Web server sa kompletnim 4D serverom baze podataka bilo na Mac ili Windows platformi. Nema ograničenja po pitanju broja web veza.

boxshot_4dwebappserver-nc


Šta je uključeno

 • Istovremena upotreba vaše aplikacije od strane korisnika na stonim računarima dok publikujete web aplikacije
 • Neograničeni pristup putem Weba
 • Izvršava kompajlirane aplikacije
 • SQL motor baze podataka
 • Upotreba komponenti
 • SQL Pass-through ili ODBC login
 • ODBC Import/Export
 • Web services (SOAP) klijent


 • Opcije na raspolaganju


Za šta i za koga

4D Web Application Server je za svakog ko želi da distribuira tzv. “rich Internet” aplikacije napisane u 4D-u. Dobijate:


 • Sav softver potreban da se instalira i pokrene dinamička Web aplikacija
 • Sve potrebne licence da bi se instlirale i pokrenule Web aplikacije koje se povezuju na druge baze podataka
 • Opcionalno se može kombinovati sa 4D Web 2.0 Pack, koji vam daje sve što je potrebno kako bi bez mnogo truda postavili Ajax Web 2.0 aplikacije

Napomene u vezi sa licenciranjem

U skladu sa otvorenom filozofijom Interneta 4D Web Application Server se može licencirati za komercijalne ili aplikacije otvorenog koda.


Nekomercijalna licenca

Organizacije koje postavljaju web aplikacije za upotrebu isključivo za internu poslovnu upotrebu i koje neće biti deljene, iznajmljivane ili slično mogu iskoristiti prednosti ovakvog vida licenciranja.
 
ILI
 
Organizacije ili poslovni entiteti koji postavljaju web aplikacije gde će izvorni kod takvih aplikacija biti licenciran po Open Source MIT License ili Open Source BSD licenci mogu iskoristiti prednosti ovakvog vida licenciranja..Komercijalna licenca
ISvi oni koji imaju nameru da preprodaju upotrebu svojih web aplikacija bez koriščenja tzv. Open Source licenciranja treba da koriste komercijalnu licencu.
Ako ste u dilemu koju licencu da koristite, kontaktirajte nas.

myExtraContent7
myExtraContent8