Site logo
Site logo
myExtraContent1
myExtraContent5

Site logo

4D Team Developer je razvojni server koji za vaš razvojni tim podržava efikasnu kolaboraciju u realnom vremenu i uključuje sve one mogućnosti za rapidni razvoj aplikacija koje su uključene u 4D Developer Professional.

boxshot_4dteamdevpro

4D Team Developer Professional omogućava programerima da izvršavaju simultane operacije u okviru istog projekta. Integritet podataka i istovremeni pristup strukturi, metodima i formama su obezbeđeni internim sistemom za zaključavanje objekata i slogova. Klijent-server arhitketura 4D Team Developer Professionala vam omogućava da se slobodnije prebacujete između Macintosh i Windows platforme, kako na serveru tako i na klijentskim računarima. Može se instalirati bilo na Mac ili Windows serveru (Napomena: Jednom napravljen, ovo je konačni izbor.), i može da bude server i Windows i/ili Mac klijentskim računarima. Svaki klijent vidi svoj nativni interfejs bez obzira na to koja se platforma originalno koristila zda bi se kreirao projekat.

Šta je uključeno

Licenca za razvojni server (Development Server License)
Isporučuje se sa 2 veze što omogućava da dva programera rade na istom projektu. Nisu potrebne dodatne licecne za klijente. Dodatni programeri se mogu dodati
4D Team Developer Expansion paketima.
 
4D Developer Professional
Sve mogućnosti i opcije 4D Developer Professional su na raspolaganju i Team Developerima, uključujući:
  • Web Server za razvoj i testiranje
  • Web Services (SOAP) Server za razvoj i testiranje
  • SQL Server za razvoj i testiranje
  • Udaljeno kompajliranje
 
NAPOMENA: Udaljeno generisanje aplikacija i komponenti nije podržano 4D Team Developer Professionalom. Međutim, dodatna 4D Developer Professional licenca (uključena u cenu) vam omogućava da generišete svoju aplikaciju iz jednokorisničkog moda, bilo sa 4D Unlimited Desktop ili da bi napravili modifikovanu i presonalizovanu klijent/server egzekutabilnu aplikaciju.  Ova licenca se mora instalirati na isti računar na kojem je i razvojni server.

Za šta i za koga

4D Team Developer Professional je idelan za bilo koju grupu ili organizaciju koja ima potrebu da više programera istovremeno radi na jednom projektu.

myExtraContent7
myExtraContent8