Site logo
Site logo
myExtraContent1
myExtraContent5

Site logo

4D Developer Professional sadrži sve mogućnosti 4D Developer Standard, kao i veliki broj moćnijih alata. Sa njim možete lako kreirati kompajlirane aplikacije i komponente koje će omogućiti bolje performanse aplikacija istovremeno obezbeđujući potpunu poverljivost vašeg izvornog koda.

boxshot_4ddevpro

4D Developer Professional takođe sadrži skup dodataka za povezivanje (tzv. connectivity plug-ins) koje se mogu iskoristiti za efikasno integrisanje vaših aplikacija u veliki broj eksternih sistema baza podaka, bili nativnim putem ili putem ODBC povezivanja.
 
Takozvani kancelarijski dodaci za produktivnost ( productivity plug-ins) kao što su 4D Write i 4D View su uključeni u ovaj paket. Ovo vam omogućava da unapredite svoje aplikacije ugrađenim procesorom teksta, tableranim proračunima i drugim ključnim mogućnostima.

Šta je uključeno

  • Kompletna grafička razvojna okolina
  • SQL “motor” baze podataka
  • Klijent za Web servise (SOAP klijent)
  • Maintenance i Security Centar
  • “Graditelj” Komponenti
  • 4D Unlimited Desktop graditelj aplikacija
  • Connectivity plug-ove (4D for OCI, 4D ODBC Pro)
  • Office productivity dodatke (4D Write, 4D View)
  • Web Server za razvoj i testiranje
  • Web Services (SOAP) Server za razvoj i testiranje
  • SQL Server za razvoj i testiranje


  • Za šta i za koga

4D Developer Professional je skupa alata koje moraju imati programeri koji žele da dizajniraju i distribuiraju profesionalne aplikacije. Uključuje:

  • Sve mogućnosti za programiranje 4D okoline
  • Kompajlirani mod i generator aplikacija
  • Neograničeno korišćenje productivity plug-inova
  • Neograničenu distribuciju jedenokorisničkin izvršnih aplikacija


Aplikacija kreirana upotrebom 4D Developer Professionala se može distribuirati bilo kojim paketom za distribuciju iz 4D linije proizvoda.

myExtraContent7
myExtraContent8