Site logo
Site logo
myExtraContent1
myExtraContent5

Site logo

Grafička okolina 4D-a i lakoća njegovog korišćenja i instalacije ga čini idealnim alatom za razvoj svih vrsta aplikacija, od jednostavnog kataloga muzike ili alata za upravljanje kontaktima sve do profesionalne poslovne aplikacije koja upravlja milionima transakcija.

boxshot_4ddevstd

Šta je uključeno

  • Kompletna grafička razvojna okolina
  • SQL “motor” baze podataka
  • Klijent za Web servise (SOAP klijent)
  • Maintenance i Security Centar
  • 4D Interpreted DesktopZa šta i za koga

4D Developer Standard je odličan alat za nove programere baza podataka koji će im pomoći da brzo naprave profesionalne jednokoriničke, klijent/server i Web aplikacije kako za Windows tako i za Macintosh. Nudi sledeće:

  • Pristupačnu cenu
  • Mnoge šablone aplikacija već spremne za upotrebu
  • Mogućnost neograničene distribucije jednokorisničkih aplikacija u interpretiranom modu
  • Projekti započeti sa 4D Developer Standard se mogu nastaviti sa 4D Developer Professional uz stopostotnu kompatibilnost

myExtraContent7
myExtraContent8